A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN (ĐỐI VỚI TRẺ 5 TUỔI – SINH NĂM 2014)

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

(ĐỐI VỚI TRẺ 5 TUỔI – SINH NĂM 2014)

         

Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Chọn mục Đăng ký tuyển sinh

Bước 2: CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi (trẻ sinh năm 2014) vào các trường mầm non năm học 2019-2020.

Bước 3: Sau khi chọn loại đăng ký, CMHS thực hiện theo các bước trong biểu mẫu trực tuyến hiện ra.

*Lưu ý khi đăng ký trực tuyến:

* Khuyến khích CMHS đăng ký trực tuyến cho học sinh.

* CMHS phải có thiết bị điện tử có kết nối internet: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh….

* CMHS có hòm thư điện tử cá nhân, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường.

* Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 CMHS nhất thiết phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh; mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh này do trường mầm non năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội bàn giao cho CMHS.

           

THÔNG TIN HỖ TRỢ CMHS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN MẦM NON 5 TUỔI NĂM HỌC 2019-2020

 

Ý NGHĨA CỦA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN:

 1. 1. Giúp CMHS đăng ký tuyển sinh được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác
 2. 2. Giúp việc quản lý, chỉ đạo được khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng.
 3. 3. Đảm bảo quyền lợi cho học sinh được tuyển sinh theo đúng tuyến

 

TUYẾN TUYỂN SINH LÀ GÌ?

Tuyến tuyển sinh của trường là những địa bàn dân cư mà học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú thực tế ở đó nhà trường được phép tuyển sinh theo quy định, do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

 

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LÀ GÌ?

Đối tượng tuyển sinh là những đối tượng học sinh trên địa bàn dân cư tham gia tuyển sinh theo tuyến của các trường, được phân thành 4 đối tượng:

 1. ĐT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.
 2. ĐT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường.
 3. ĐT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.
 4. ĐT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2019-2020

     Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi  vào trường mầm non: Từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019.

          + Sau khi đăng ký thành công PHHS in đơn đăng ký tuyển sinh qua biểu mẫu do hệ thống gửi vào hòm thư điện tử liên hệ và mang đến trường để nộp cùng hồ sơ xét tuyển.

 

    • Cần hỗ trợ xin liên hệ để được giải đáp

 

Cao Thu Hằng

Hiệu trưởng

0932327027

Bùi Hồng Hạnh

Phó Hiệu trưởng

0973779869

Lê Thị Tố Uyên

Phó Hiệu trưởng

0982858598

Nguyễn Diệu Linh

Giáo viên - phụ trách Tuyển sinh trực tuyến

089228028

 

Lưu ý: Đây là năm thứ tư thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tuyển sinh trực tuyến (lưu ý chỉ trẻ 5 tuổi sinh năm 2014 mới đăng ký trực tuyến còn các lứa tuổi khác tuyển sinh trực tiếp tại trường). Vì vậy phụ huynh cần theo dõi thường xuyên những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông báo của nhà trường, trên hệ thống loa truyền thanh của phường và các bảng tin tại các cụm dân cư để phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh đạt kết quả cao./.

Trường Mẫu giáo Tương Mai trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- UBND phường Tương Mai

( Phát loa truyền thanh và dán bảng tin các tổ dân phố)

- Bảng tin thông báo của trường

- Hội đồng tuyển sinh trường

- Lưu VT

                HIỆU TRƯỞNG

              (Đã ký)

               

 

                                CAO THU HẰNG

 

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

(ĐỐI VỚI TRẺ 5 TUỔI – SINH NĂM 2014)

 

Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Chọn mục Đăng ký tuyển sinh

Bước 2: CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi (trẻ sinh năm 2014) vào các trường mầm non năm học 2019-2020.

Bước 3: Sau khi chọn loại đăng ký, CMHS thực hiện theo các bước trong biểu mẫu trực tuyến hiện ra.

*Lưu ý khi đăng ký trực tuyến:

* Khuyến khích CMHS đăng ký trực tuyến cho học sinh.

* CMHS phải có thiết bị điện tử có kết nối internet: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh….

* CMHS có hòm thư điện tử cá nhân, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường.

* Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 CMHS nhất thiết phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh; mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh này do trường mầm non năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội bàn giao cho CMHS.

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ CMHS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN MẦM NON 5 TUỔI NĂM HỌC 2019-2020

 

Ý NGHĨA CỦA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN:

 1. 1. Giúp CMHS đăng ký tuyển sinh được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác
 2. 2. Giúp việc quản lý, chỉ đạo được khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng.
 3. 3. Đảm bảo quyền lợi cho học sinh được tuyển sinh theo đúng tuyến

 

TUYẾN TUYỂN SINH LÀ GÌ?

Tuyến tuyển sinh của trường là những địa bàn dân cư mà học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú thực tế ở đó nhà trường được phép tuyển sinh theo quy định, do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

 

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LÀ GÌ?

Đối tượng tuyển sinh là những đối tượng học sinh trên địa bàn dân cư tham gia tuyển sinh theo tuyến của các trường, được phân thành 4 đối tượng:

 1. ĐT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.
 2. ĐT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường.
 3. ĐT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.
 4. ĐT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2019-2020

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019.

+ Sau khi đăng ký thành công PHHS in đơn đăng ký tuyển sinh qua biểu mẫu do hệ thống gửi vào hòm thư điện tử liên hệ và mang đến trường để nộp cùng hồ sơ xét tuyển.

 

    • Cần hỗ trợ xin liên hệ để được giải đáp

 

Cao Thu Hằng

Hiệu trưởng

0932327027

Bùi Hồng Hạnh

Phó Hiệu trưởng

0973779869

Lê Thị Tố Uyên

Phó Hiệu trưởng

0982858598

Nguyễn Diệu Linh

Giáo viên - phụ trách Tuyển sinh trực tuyến

089228028

 

Lưu ý: Đây là năm thứ tư thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tuyển sinh trực tuyến (lưu ý chỉ trẻ 5 tuổi sinh năm 2014 mới đăng ký trực tuyến còn các lứa tuổi khác tuyển sinh trực tiếp tại trường). Vì vậy phụ huynh cần theo dõi thường xuyên những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông báo của nhà trường, trên hệ thống loa truyền thanh của phường và các bảng tin tại các cụm dân cư để phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh đạt kết quả cao./.

Trường Mẫu giáo Tương Mai trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- UBND phường Tương Mai

( Phát loa truyền thanh và dán bảng tin các tổ dân phố)

- Bảng tin thông báo của trường

- Hội đồng tuyển sinh trường

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

CAO THU HẰNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 171